Đừng Bỏ Em Một Mình

Lời bài hát Đừng Bỏ Em Một Mình

(nhạc: Phạm Duy – thơ: Minh Đức Hoài Trinh)

(Saigon-1970)

Ðừng bỏ em một mình

Ðừng bỏ em một mình

Ðường về nghĩa trang mông mênh

Ðừng bỏ em

Ðừng bỏ em một mình

Ðừng bỏ em một mình

Ðường về nghĩa trang lênh đênh

Ðừng bỏ em

Ðừng bỏ em một mình

Ðừng bỏ em một mình

Cùng một lũ

Cùng một lũ côn trùng rỉa rúc thân hình

Ðừng bỏ em một mình

Ðừng bỏ em một mình

Một mồ trinh, một mồ trinh

Chênh vênh chờ cỏ xanh

Ðừng bỏ em một mình

Ðừng bỏ em một mình

Vài ngàn đời sau nữa

Vài ngàn đời sau nữa

Vài ngàn đời sau nữa

Ai mái tóc còn xanh ?


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *