Diễm Tình

Lời bài hát Diễm Tình

Đời anh vốn buồn chợt đâu em tới
cho anh mối tình ngọt như con suối ngon
như chén quỳnh thơm như vườn hồng
Ôi thiên diễm tình Diễm tình cao sang
diễm tình mang mang

Rồi anh hết buồn từ khi em tới

cho anh nếm tình đẹp như hoa gấm xinh

như dáng hồng êm như nhạc vàng

Ôi thiên diễm tình Diễm tình cao sang

diễm tình mang mang

Anh ngỡ anh là Đường Minh Hoàng

Đường Minh Hoàng của Dương Quý Phi

Có khi anh thấy anh là vua Phù Sai,

vua Phù Sai trên Cô Tô Đài yêu nàng Tây Thi

Trần gian bỗng thành Bồng Lai tiên giới

khi anh biết rằng tình em mang tới

không chi sánh bằng không chi đẹp bằng

Ôi thiên diễm tình Diễm tình cao sang

diễm tình mang mang


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *