Con Chim Manh Manh

Lời bài hát Con Chim Manh Manh


 Tác giả : Trần Kiết Tường


 Người đăng : administrator, 13 năm trước


Con chim manh manh nó đậu cành chanh tôi vác miểng sành tôi liệng nó chết giẩy tôi làm thịt bảy mâm. Tôi đem cho ông một mâm tôi đem cho bà một dĩa bà hỏi tôi con chim gì tôi nói con chim manh manh.


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *