Cho Người Tình Nhỏ

Lời bài hát Cho Người Tình Nhỏ

1.
Này người tình nhỏ nếu em là chim
thì tôi đem bỏ chim nuôi vào lồng.
Này người tình nhỏ ước mơ gì không?
Ứớc mơ gì không?

Đ.K.:

Này người tình ơi! tôi gọi người tình ơi!

Chỉ còn đôi ta trên thế gian không còn ai,

Này người tình ơi! tôi gọi người tình ơi!

Trọn đời yêu em cánh hoa xinh tuyệt vời.

2.

Này người tình nhỏ nếu em là cây

thì tôi xin nhổ cây đem về trồng.

Này người tình nhỏ ước mơ gì không?

Ứớc mơ gì không?

3.

Này người tình nhỏ nếu em là tranh

thì tôi xin để tranh trên đầu giường.

Này người tình nhỏ ước mơ gì không?

Ứớc mơ gì không?

4.

Này người tình nhỏ nếu em là mây

thì tôi không để mây bay lạnh lùng.

Này người tình nhỏ ước mơ gì không?

Ứớc mơ gì không?

5.

Này người tình nhỏ nếu em là hoa

thì tôi xin ngủ bên hoa ngoài đồng.

Này người tình nhỏ ước mơ gì không?

Ứớc mơ gì không?


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *