Bước chân trên dãy Trường Sơn

Lời bài hát Bước chân trên dãy Trường Sơn

Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn. Đá mòn mà đôi gót không mòn. Ta đi nhằm phương Nam, gió ngàn đưa chân ta về quê hương, quân về trong gió đang dâng triều lên. Máu thấm đường ta đi lẫn mồ hôi rơi tình quê tha thiết. Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.

Xưa Trường Sơn rừng vắng núi mù sương. Theo Đảng mạnh chân bước lên đường. Trên con đường ta đi, lũ trào thác xối muỗi rừng vắt núi. Ôi miền Nam đó dang tay gọi tới. Núi vút thành vách đứng, nắng hè khét đá rừng khuya mất lối. Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.

Con đường đi lửa máu theo từng giây. Chuyến hàng vào Nam nghĩa thêm đầy. Mỗi thước đường vươn xa, chuyến hàng ta vô góp phần chiến thắng. Tấm lòng miền Bắc đang trông chờ ta. Tiến dưới cờ chiến thắng, quyết dành thống nhất, đời cao tiếng hát. Ta đi trong ánh lửa từ trái tim mình.


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *