Biết Đâu Tìm

Lời bài hát Biết Đâu Tìm

Năm năm mỗi lần nghe hè đến
Lòng đắm đuối những giờ phút hè xưa
Hồn lâng lâng như buồn nhớ bâng khuâng
Và thương tiếc vô cùng …

Tôi đâu quên người em hè ấy

Tà áo trắng trong màu nắng mộng mơ

Chiều chia ly nên lòng thấy bơ vơ

Tìm tôi giữa sân trường

Nhớ người em xưa ,

màu mắt xanh, Tình thơ ngây,

Thường men lối ven sông

Tìm nhặt cánh hoa tàn …

Đem về giấu ép,

Rồi cắt cánh thành con tim

Tìm đem đến cho tôi

Để làm chút tin duyên

Năm năm mỗi lần nghe hè đến

Thường tới chốn ấy tìm bóng người em

Thường tới chốn ấy tìm cánh hoa tim

Mà chẳng biết đâu tìm …

Nên năm năm nhìn hoa phượng thắm

Nhìn mái ngói nét trường cũ điều hiu

Nhìn ánh nắng trên giòng nước cô liêu

Lòng chợt thấy tiêu điều


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *