Anh Vái Trời

Lời bài hát Anh Vái Trời

(nhạc: Phạm Duy – thơ: Nguyễn Tất Nhiên)

Đôi mắt tròn đen như búp bế

Cô đã nhìn anh rất kiêu sa

Anh vái trời, anh vái trời cho cô dễ day

Cô dễ nghe, dễ dạy nghe…

Đôi guốc mầu cao như trái núi

Xiêm áo mùa thi vẫn xênh xang

Anh vái trời, anh vái trời cho cô vấp té,

Để anh nâng, để anh nâng.

Anh vái trời cho cô thích mộng

Để anh ngồi kể chuyện anh mơ

Đêm hôm qua có chàng bươm bướm

Nguyện chết khô trên giấy học trò

Ha há ha hà

Anh vái trời cô chẳng dửng dưng

Hết coi anh như xứ hoang đường

Cho anh còn mời cô đi phố

Dắt cô vô coi cải lương

Đi coi cải lương…

Hai ngón vàng tay sơn khói thuốc

Cô níu thời gian vốn vô tâm

Anh vái trời, anh vái trời cô không dễ giận,

Không dễ ghen, xin chớ giận ghen.

Đôi mắt tròn đen như búp bế

Mai kén chồng xin nhớ anh nghe

Anh vái trời, anh vái trời đôi ta dễ có

Bầy trẻ oe oe

Oe oe Oe oe Oe oe Oe oe…


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *