Lựa Chọn Trong Anh

Lời bài hát Lựa Chọn Trong Anh

 

Ngày mình gặp nhau
Định mệnh đã sắp đặt từ lâu
Một người con trai mạnh mẽ
Và người con gái hiền hòa
Cả thế giới
Phút chốc như nhỏ bé lại
Đã chọn bên cạnh nhau
Phải thật hiểu thấu, chẳng thể vô tâm
Nếu một người làm sai
Thì người kia phải xem lại
Và thật bao dung
Cùng với nhau đổi thay
Vì nếu lựa chọn người ấy
Là đã tin vào chính mình
Đưa ra quyết định một lần duy nhất
Tương lai dẫu có thế nào
Nghèo sang cũng chỉ hai người
Đến trọn cuộc đời
Yêu thương đâu dễ đổi thay
Cùng sánh bước trong đám cưới
Là sẽ không thể cách rời
Hạnh phúc tuyệt vời
Ngày tình yêu lên ngôi
Cầm tay nhau ta sẽ hứa rằng
Nguyện bên nhau thật lòng
Đi tới chân trời
Để lựa chọn này chắc chắn luôn đúng
Bên nhau trọn đời
Đã chọn bên cạnh nhau
Là phải hiểu thấu, chẳng thể vô tâm
Nếu một người làm sai
Thì người kia phải xem lại
Và thật bao dung
Cùng với nhau đổi thay
Vì nếu lựa chọn người ấy
Là đã tin vào chính mình
Đưa ra quyết định một lần duy nhất
Tương lai dẫu có thế nào
Nghèo sang cũng chỉ hai người
Đến trọn cuộc đời
Yêu thương đâu dễ đổi thay
Cùng sánh bước trong đám cưới
Là sẽ không thể cách rời
Hạnh phúc tuyệt vời
Ngày tình yêu lên ngôi
Cầm tay nhau ta sẽ hứa rằng
Nguyện bên nhau thật lòng
Đi tới chân trời
Để lựa chọn này chắc chắn luôn đúng
Bên nhau trọn đời
Vì nếu lựa chọn người ấy
Là đã tin vào chính mình
Đưa ra quyết định một lần duy nhất
Tương lai dẫu có thế nào
Nghèo sang cũng chỉ hai người
Đến trọn cuộc đời
Yêu thương đâu dễ đổi thay
Cùng sánh bước trong đám cưới
Là sẽ không thể cách rời
Hạnh phúc tuyệt vời
Ngày tình yêu lên ngôi
Cầm tay nhau ta sẽ hứa rằng
Nguyện bên nhau thật lòng
Đi tới chân trời
Để lựa chọn này chắc chắn luôn đúng
Bên nhau trọn đời
Và cuộc đời có lẽ
Chỉ có em mà thôi
Làm vợ của anh suốt đời


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *