Ơn Thầy, Thầy Của Chúng Em

Ơn Thầy, Thầy Của Chúng Em
Sáng tác: đang cập nhật.

Nghe lời bài hát Ơn Thầy, Thầy Của Chúng Em

Ơn Thầy, Thầy Của Chúng Em

Đêm khuya thầy chưa ngủ
Trên trang vở chúng em
Miệt mài ghi chăm chú
Bao khó nhọc dưới đèn
Ôi tình thầy bao la
Bát ngát như rừng hoa
Vì đàn em yêu thương
Vì đàn em yêu thương
Nghe tiếng thầy còn vang
Nghe giọng nói nghiêm trang
Mà lời sao êm ấm
Cao cao vượt núi ngàn
Ơn nhờ thầy hôm nay
Em sẽ nên người mới
Người chủ của tương lai
Xây nước nhà đẹp tươi
Yêu đồng bào yêu Tổ quốc
Vâng theo năm điều Bác dạy
Nghe theo thầy em ghi nhớ
Em luôn chăm học chăm làm
Vai khăn quàng em vui sướng
Luôn tin theo đường cách mạng
Quyết tâm làm em xin hứa
Xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ
Đêm nay thầy không ngủ
Trên trang vở chúng em
Miệt mài ghi chăm chú
Bao khó nhọc dưới đèn
Em nguyện ngày thêm ngoan
Em gắng thêm học chăm
Để đền bao công ơn
Công ơn thầy thầy ơi
Đêm khuya thầy chưa ngủ
Trên trang vở chúng em
Miệt mài ghi chăm chú
Bao khó nhọc dưới đèn
Ôi tình thầy bao la
Bát ngát như rừng hoa
Vì đàn em yêu thương
Vì đàn em yêu thương
Nghe tiếng thầy còn vang
Nghe giọng nói nghiêm trang
Mà lời sao êm ấm
Cao cao vượt núi ngàn
Ơn nhờ thầy hôm nay
Em sẽ nên người mới
Người chủ của tương lai
Xây nước nhà đẹp tươi
Yêu đồng bào yêu Tổ quốc
Vâng theo năm điều Bác dạy
Nghe theo thầy em ghi nhớ
Em luôn chăm học chăm làm
Vai khăn quàng em vui sướng
Luôn tin theo đường cách mạng
Quyết tâm làm em xin hứa
Xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ
Đêm nay thầy không ngủ
Trên trang vở chúng em
Miệt mài ghi chăm chú
Bao khó nhọc dưới đèn
Em nguyện ngày thêm ngoan
Em gắng thêm học chăm
Để đền bao công ơn
Công ơn thầy thầy ơi

Nghe lời bài hát Ơn Thầy, Thầy Của Chúng Em

Ơn Thầy, Thầy Của Chúng Em


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *