Hạnh Phúc Về Với Phật

Hạnh Phúc Về Với Phật
Sáng tác: Bằng Cường – Chúc Linh

Nghe lời bài hát Hạnh Phúc Về Với Phật

Hạnh Phúc Về Với Phật

Hạnh phúc thân đức Phật ra đời ,Từ Ni thi hạ vô ư nhớ , ma da hoàng hậu thái tử sanh . tinh phạm vương gia mừng khôn siết….
Ca tì la với rồng gác mừng Tôn nữ với công chúa nhạc trời trăng hoa mừng rải cách chúc mừng. Tứ phương 4 cõi đón Như Lai…

Ấn Độ Việt Nam như lai hiện . Việt Nam Ấn Độ hiện Như Lai . hoa Phật Bồ tam hồ minh giáng đàn sinh thị hiền bật từ bi,…
Hạnh phúc hạnh phúc mừng thế tôn chấp tay quê hương đón ánh đạo, nam nữ gái trai tân hoa tình, già trẻ lớn bé… hát mừng vui….

Đêm nay tháng tư mừng thánh đạo, nghèo khó bần hàn đã đổi thay, chiến tranh đau khổ không còn nữa. Hạnh phúc mừng vui phật ra đời Phật ơi Phật Con nhớ ơn Phật . Người Ra đời giải cú chúng con
Khổ Đau Tan biến Bông Hoa Kiếp hạnh Phúc mừng vui phất ra đời.

Ấn Độ Việt Nam như lai hiền . Việt Nam Ấn Độ Hiền Như Lai . Hoa Phật Bồ tam hồ minh giáng… đàn sinh thị hiền bật từ bi,…
Hạnh phúc hạnh phúc mừng thế tôn.Chấp tay quê hương đón ánh đạo, nam nữ gái trai tân hoa tình, già trẻ lớn bé hát mừng vui….

( Ấn Độ Việt Nam như lai hiền . Việt Nam Ấn Độ Hiền Như Lai . Hoa Phật Bồ tam hồ minh giáng đàn sinh thị hiền bật từ bi,… )
Hạnh phúc hạnh phúc mừng thế tôn chấp tay quê hương đón ánh đạo, nam nữ gái trai tân hoa tình, già trẻ lớn bé hát mừng vui….
Nghe lời bài hát Hạnh Phúc Về Với Phật

Hạnh Phúc Về Với Phật


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *