Tìm Lại

Tìm Lại
Sáng tác: Nguyễn Bình

Nghe lời bài hát Tìm Lại

Tìm Lại

Chẳng muốn nghe gì
Chẳng muốn nhìn khác
Đôi mắt luôn tìm…tìm về
Người nhất môi cười
Người như một nụ hồng
Người khóc trong lòng
Hết rồi…
Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người
để ta không thấy ta như lúc này
Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không được bên nhau nữa rồi.

Ngồi đếm sao tàn
Ngày ấy đừng đến
Đừng đến vội vàng…hết rồi
Ngồi xuống đây bạn
Cạn chén rượu kia
Cạn hết đêm ngày…hết rồi
Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người để ta không thấy ta như lúc này
Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không được bên nhau nữa rồi…
ô ô ô ô ô ồ

Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người để ta không thấy ta như lúc này
Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không được bên nhau nữa…
Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người để ta không thấy ta như lúc này
Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không được bên nhau nữa…
Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người để ta không thấy ta như lúc này
Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không được bên nhau nữa rồi…nữa rồi…nữa rối ôi ôi ôi…
Nghe lời bài hát Tìm Lại

 

Tìm Lại


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *